Informacje o technologi

Natrysk Pianki poliuretanowej spełnia funkcję izolacji termicznej , hydroizolacji lub  może stanowić pokrycie. W związku z tym, iż materiał ten jest wyjątkowo lekki nie obciąża konstrukcji budowlanej. W wielu przypadkach można dokonać pokrycia już istniejącego poszycia co pozwala wyeliminować problemy z utylizacją odpadów budowlanych i obniża koszty oraz skraca czas wykonania robót budowlanych.

Piana poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników jakimi są poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz).
Połączone komponenty, pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanową zwaną również pianą PUR.
Piana jest aplikowana na izolowane elementy i tworzy  na nich powłokę izolującą. W momencie zmieszania  się składników następuje gwałtowny przyrost objętości powstającej powłoki, efektem czego jest idealne wypełnienie wszystkich wolnych i niedostępnych w inny sposób  przestrzeni. Jest to jedna z wielu zalet tego systemu izolacji. Pianę PUR można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Piana poliuretanowa cechuje się odpornością na wiele stosowanych w budownictwie rozpuszczalników organicznych, nie występuje  typowy dla styropianu efekt „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych lub substancji ropopochodnych.
W odróżnieniu od wełny mineralnej, piana PUR nie ulega filcowaniu pod wpływem zawilgocenia. Ponadto, jest nieszkodliwa dla środowiska, mrozoodporna,  odporna na zbutwienie, gnicie, jest bezwonna i obojętna fizjologicznie. Technologia natrysku wykorzystuje sprężone powietrze atmosferyczne, dzięki czemu proces aplikacji eliminuje stosowanie gazów szkodliwych dla środowiska.
Piana poliuretanowa umożliwia dyfuzję pary wodnej z pomieszczenia dając efekt „oddychania” przegrody.

Natryski izolacyjne  stosowane są na zewnątrz i od wewnątrz budynków.
Izolacja od zewnątrz w połączeniu z powłoką przeciw promieniowaniu UV, stanowi jednocześnie hydroizolację. Zaaplikowana piana szybko zwiększa objętość i utwardza się, ściśle przylegając do podłoża i wypełniając wszystkie szczeliny, nie ulega przy tym zjawisku osuwania się lub filcowania.
Zaletą użycia piany poliuretanowej jest otrzymanie  jednorodnej, bezspoinowej powłoki, bezpośrednio w miejscu stosowania natrysku.
Piana jest materiałem samo gasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia. Piana jest odporna na wiele rozpuszczalników organicznych stosowanych w budownictwie. Powłoka izolacyjna jest gotowa w kilka minut po zakończeniu aplikacji.

Pierwsze instalacje sztywnej natryskowej piany poliuretanowej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku i od tego czasu ten rodzaj izolacji okazał się najlepszym oraz najtrwalszym sposobem na docieplenia.

 

Stosowane materiały

Stosowane przez nas materiały posiadają wszystkie wymagane Certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atesty Państwowego Zakładu Higieny.

 • 1. Piana poliuretanowa posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła – o połowę mniejszy od styropianu i wełny mineralnej. Nie nasiąka i nie jest higroskopijna tak jak wełna mineralna;
 • 2. Piana poliuretanowa posiada niezbędne atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne;
 • 3. Piana poliuretanowa jest całkowicie odporna na agresywne środowisko chemiczne. Nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest palna tak jak styropian;
 • 4. Pianę poliuretanową można stosować na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa bitumiczna, eternit, beton, drewno, blacha itp.;
 • 5. Wzmacnia konstrukcję oraz idealnie przylega do większości materiałów takich jak: metal, drewno, beton, eternit;
 • 6. Piana jest aplikowana bezspoinowo a sposób aplikacji wyklucza powstawanie mostków termicznych;
 • 7. Pianka jest całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna. Dlatego materiał ten używany jest w przemyśle spożywczym, może mieć bezpośredni kontakt z żywnością;
 • 8. Jako jedyny izolator zachowuje niezmienne parametry fizyczne w czasie;
 • 9. Zastosowanie Piany poliuretanowej eliminuje konieczność stosowania wszelkiego rodzaju membran i folii paroizolacyjnych;
 • 10. Piana jest odporna na działanie grzybów i pleśni;
 • 11. Odpowiedni dobór grubości warstwy piany wyklucza powstawanie tzw. punktu rosy;
 • 12. Deklarowany przez producenta systemu współczynnik przewodzenia ciepła sztywnej natryskowej piany poliuretanowej wynosi odpowiednio:
  0,020-0,024 [W/m²K] dla systemów izolacji wewnętrznej.
  0,024-0,030 [W/m²K] dla systemów izolacji zewnętrznej (izolacje dachów).
 • 13. Piana poliuretanowa z upływem czasu nie obwiesza się tak jak wełna mineralna;
 • 14. Piana poliuretanowa wykazuje najlepsze parametry użytkowe wśród materiałów termoizolacyjnych ( = 0,025 W/(m-K)). Dzięki temu by osiągnąć ten sam efekt ochrony cieplnej, można zastosować mniejszą w porównaniu z innymi izolatorami grubość poliuretanu;

 

Ocieplanie obiektów  metodą natrysku pianki poliuretanowej ma coraz szersze grono zwolenników i dynamicznie wypiera z rynku dotychczasowe sposoby ociepleń (tj.: wełna mineralna, styropian, ekofiber i inne).
Parametry pianki znacznie przewyższają stosowane dotychczas materiały dlatego jest chętniej stosowana do ocieplania  budynków zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych.
Oferowane przez nas izolacje natryskowe są wykonywane przez przeszkolonych pracowników z użyciem  najwyższej jakości materiałów i sprzętu.

PIANKA POLIURETANOWA stosowana jest do izolacji termicznych. Jest nanoszona metodą natrysku przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych.
W wyniku natrysku wykonanego we właściwych warunkach technologicznych, na izolowanej powierzchni powstaje jednolita, bezstykowa warstwa izolacyjna o doskonałych własnościach termo- i hydroizolacyjnych (0,020 – 0,025 W/mk). Powłoka posiada również właściwości paroizolacji, jest nienasiąkliwa i odporna na czynniki chemiczne.
Izolacja z poliuretanu zabezpiecza konstrukcje metalowe przed ich korozją, a konstrukcje drewniane i drewnopochodne przed grzybami i pleśnią. Parametry fizyczne takiej izolacji w przeciwieństwie do innych materiałów pozostają niezmienne w czasie.

SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO APLIKACJI PIANY:

_jcr_contentDOZOWNIK REACTOR-A25

Reactor A-25 opracowany został przez firmę Graco dozownik do natryskiwania pianki, zapewniający niezawodność tak potrzebną w miejscu pracy. Zapewnia stałą kontrolę temperatury nawet podczas natryskiwania z maksymalnym natężeniem przepływu — co skutkuje lepszą jakością pianki.

 • utrzymuje zadane wartości temperatury, zapewniając lepszą wydajność
 • utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe, zapewniając jednorodne natryskiwanie

 

 

1331753323106POMPY TRANSFEROWE T1, T2

Pompy T1 i T2 firmy Graco utrzymują wysoką wydajność w każdych warunkach środowiska, nawet przy stosowaniu materiałów o wyższej lepkości.

ZADANIA:

 • zapewnia stałe ciśnienie podawania i natężenie przepływu

 

 

1329693003073PISTOLET FUSION AP

Wyposażone w komorę mieszania o długim okresie eksploatacji oraz wytrzymałe uszczelki boczne pistolety Fusion stworzono z myślą o skróceniu przerw w pracy i czasu konserwacji oraz zapewnieniu lepszego mieszania.

 

 

 

 

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo dobra przyczepność
 • możliwość nakładania na prawie dowolne rodzaje podłoża np. beton, cegły, papa, blacha, drewno, eternit
 • brak konieczności utylizacji starego pokrycia
 • jednoczesna hydroizolacja i termoizolacja
 • bezszwowa warstwa izolacji pozbawiona mostków termicznych
 • idealnie wypełnia wszelkie szczeliny, szpary i trudno dostępne miejsca
 • wzmacnia sztywność konstrukcji (np. konstrukcje szkieletowe)
 • niska waga dodatkowego pokrycia ~ 2kg/m²
 • wyższy opór cieplny niż tradycyjne materiały
 • odporna na rozpuszczalniki i większość chemikaliów
 • odporna na pleśnie, grzyby i gryzonie
 • jest bezpieczna w użytkowaniu, obojętna chemicznie
 • posiada atest higieniczny oraz certyfikat dopuszczenia w budownictwie
 • jej właściwości fizyczne nie ulegają zmianom w funkcji czasu
 • doskonała izolacja przeciwskropleniowa dla budynków pokrytych blachą trapezową, falistą (np. wiaty, hangary, hale)
 • krótki czas wykonania
 • doskonała do krycia wielkopowierzchniowego